CONTACT

Zyra Kombëtare - National Office
Misioni Shqiptar

Rr. Rexhep Jella 3, Tiranë 1026, ALBANIA
PO Box 2937, Tirana, ALBANIA

     +35542259378

 

      office@adventist.al

Thanks for submitting!

Kisha të Organizuara - Organised Churches
Kisha Adventiste Tiranë-Qendër

Rr. “Mustafa Matohiti”, IPA Tirana, Prapa Piramidës, Tiranë.

     +355693119357

 

      office@adventist.al

 

Pastor: Leo Espana

Kisha Adventiste Korçë

Rr. “Mustafa Matohiti”, IPA Tirana, Prapa Piramidës, Tiranë.

     +355693119357

 

      office@adventist.al

 

Pastor: Leo Espana

Kisha Adventiste Korçë

Rr. “Mustafa Matohiti”, IPA Tirana, Prapa Piramidës, Tiranë.

     +355693119357

 

      office@adventist.al

 

Pastor: Leo Espana

Kisha Adventiste Korçë

Rr. “Mustafa Matohiti”, IPA Tirana, Prapa Piramidës, Tiranë.

     +355693119357

 

      office@adventist.al

 

Pastor: Leo Espana

Thanks for submitting!

Thanks for submitting!

Thanks for submitting!

Thanks for submitting!